Skip to main content

Τι κάνει ο Δικηγόρος

Ο Δικηγόρος είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των διαδίκων, δηλαδή των προσώπων που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφορών ή την απονομή δικαιοσύνης σε αξιόποινες πράξεις που έχουν υποστεί ή διαπράξει.

Ειδικότερα, ο Δικηγόρος μελετά και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που έχει αναλάβει.

Παρίσταται στα Δικαστήρια για να εκπροσωπήσει τον εντολέα του.

Αν κάποια από αυτές πρόκειται να εκδικαστεί, συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση για να σχηματίσει τη δικογραφία και να διατυπώσει επιχειρήματα για την υπεράσπιση του πελάτη του ή και για να ξεκινήσει νομικές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης εκθέτει τα γεγονότα με τρόπο τέτοιο, ώστε να στηρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η θέση του πελάτη του. Παίρνει καταθέσεις από τον πελάτη του και τους μάρτυρες για να εξακριβώσει τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης.

Παρουσιάζει στον πελάτη του το νομικό πλαίσιο και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την υπόθεσή του. Προετοιμάζεται για να παρουσιάσει στο δικαστήριο την υπόθεση που έχει αναλάβει, αξιολογώντας τα στοιχεία και αναπτύσσοντας στρατηγική και επιχειρηματολογία.

Επίσης, συντάσσει νομικά έγγραφα, όπως διαθήκες, μισθώσεις, υποθήκες κ.ά.

Επικυρώνει τις διαθήκες και αντιπροσωπεύει ή συμβουλεύει τους εκτελεστές της.

Εξηγεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τις δικαστικές αποφάσεις σε άτομα και επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον αρχών ή οπουδήποτε αλλού εξουσιοδοτηθεί.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:

 

Για να δικηγορήσει κάποιος, χρειάζεται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγείται από το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης όπου επιθυμεί να εργαστεί, μετά από εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει συμπληρώσει 18 μήνες πρακτικής άσκησης κοντά σε κάποιον έμπειρο συνάδελφό του.

Ο Δικηγόρος σπουδάζει στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων. Υπάρχει και δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με τον τομέα στον οποίον θέλει να εμβαθύνει.

Ο Δικηγόρος πρέπει να διαθέτει:

  • Σωματική και ψυχική αντοχή
  • Συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή, κοινωνική επιδεξιότητα και διπλωματικότητα
  • Λεκτικό πλούτο και ετοιμολογία
  • Αυτοσυγκέντρωση και αυτοκυριαρχία
  • Συγκράτηση πληροφοριών
  • Εφευρετικότητα, συνδυαστική ικανότητα πληροφοριών και καταστάσεων
  • Ικανότητα παράθεσης και προβολής των νομικών του απόψεων με σωστή επιχειρηματολογία.

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Το επάγγελμα αυτό έχει υψηλό κοινωνικό γόητρο και είναι δημοφιλές, με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα ατόμων που επιθυμούν να το ασκήσουν.

Οι συγκριτικά με τους άλλους πιο σοβαροί, υπεύθυνοι και χαρισματικοί Δικηγόροι θα έχουν και στο μέλλον καλές προοπτικές απασχόλησης.

Οι υπόλοιποι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης στο άμεσο μέλλον. Το επάγγελμα προσφέρει αρκετές διεξόδους απασχόλησης σε πολλούς τομείς.

Ο Δικηγόρος, μπορεί να ειδικευτεί σε έναν από τους πολλούς κλάδους δικαίου (αστικό, εμπορικό, εργατικό, ποινικό, φορολογικό, τραπεζιτικό κ.λπ.) και να δραστηριοποιηθεί, είτε στην αντιπροσώπευση υποθέσεων στο δικαστήριο που υπάγονται σ’ έναν από τους αντίστοιχους κλάδους δικαίου, είτε στην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών αντίστοιχα.

Ειδικότερα, ο Δικηγόρος μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει ιδιωτικό γραφείο και να το διατηρεί μόνος ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, για να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πελατών του.

Ακόμη, μπορεί να εισαχθεί στο δικαστικό κλάδο, μετά από την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:

Η εργασία του Δικηγόρου είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Πρέπει να έχει πολύ καλή νομική κατάρτιση και να ενημερώνεται συνεχώς για το αντικείμενο της εργασίας του, τις τροπολογίες των νόμων και τη νομολογία.

Επίσης, τα καθήκοντά του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός τους, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο.

Πρόκειται για μια πνευματική εργασία με αρκετό άγχος και ευθύνη. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές τόσο στο δικαστήριο όσο και στο γραφείο.

Η εργασία του εκτελείται συνήθως σε χώρους δικαστηρίων ή γραφείων.

Ορισμένες φορές όταν ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ή συνήγορος, χρειάζεται να μετακινηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και σπανιότερα στο εξωτερικό.

Ακόμη, μέσα στα πλαίσια της εργασίας του, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διαπράξει ληστείες, εγκλήματα και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Αυτό μπορεί να αποτελεί μια πηγή επιπλέον άγχους και πρόσθετων δυσκολιών, ειδικά στους νέους επαγγελματίες.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:

Φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελμα στην Ελλάδα είναι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σε κάθε Νομό.

Για το επάγγελμα του δικηγόρου, απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Μπορείς να αποκτήσεις την άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης, όπου επιθυμείς να εργασθείς έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις.

Για τις εξετάσεις και την απόκτηση της άδειας, απαιτούνται 18 μήνες πρακτικής άσκησης σε κάποιον επαγγελματία δικηγόρο.

Οι δικηγόροι, που επιθυμούν να εισέλθουν στο δικαστικό κλάδο, έχουν τη δυνατότητα, ένα έτος μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να συμμετέχουν σε εξετάσεις και να εισέλθουν στον κλάδο των ειρηνοδικών. Για τον κλάδο των δικαστών απαιτείται τρία χρόνια άσκηση επαγγέλματος και συμμετοχή σε εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων.

.