Skip to main content

Τομείς Δικαίου Δικηγορικού Γραφείου

Το Δικηγορικό γραφείο μας έχει ως στόχο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ είναι ικανό να ενστερνιστεί τις αξίες και τα οράματα της σύγχρονης δικηγορίας.

Πλειστηριασμοί

Απόκτηση Ακινήτου από πλειστηριασμό με ελαχιστοποιημένους κινδύνους.

Αστικό Δίκαιο

To Δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρείες

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο των νομικών θεμάτων των εταιρειών.

Real Estate

Το Δικηγορικό Γραφείο, έχει πολυετή εμπειρία σε νομικά θέματα ακινήτων και real estate.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση ασφαλιστικών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις.

Φορολογικό Δίκαιο

Περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό όπως φορολογικά ζητήματα

Εάν Χρειάζεστε Ποινικολόγο

Για Θέματα Ποινικού Δικαίου μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα μας με εξειδίκευση σε Ποινικό.

Τομείς δικαίου που χειριζόμαστε ως δικηγόροι με, εχεμύθεια αποτέλεσμα επιτυχία δικαίωση

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους τομείς εξειδίκευσής μας :

Αστικό δίκαιο

Αστικό δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

 • Τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.
 • Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.
 • Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.
 • Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.
 • Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κλπ.

Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρείες

Το Δικηγορικό Γραφείο «Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες», παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Δηλαδή σε όλο το φάσμα λειτουργίας σε Εταιρείες.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από τρέχοντα ζητήματα σύστασης εταιρειών, εταιρικής διακυβέρνησης και καθημερινής λειτουργίας των εταιρειών μέχρι σύνθετα ζητήματα διεθνών συναλλαγών, διαμόρφωσης εταιρικών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων συνεργασίας.

Εταιρείες Ενδεικτικά:

 • Σύσταση Εταιρειών  Ι.Κ.Ε.A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κ.λπ.
 • Σύσταση υπεράκτιας εταιρείας (off shore).
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών – ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
 • Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής.
 • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου, μετοχικές συμβάσεις.
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise.
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για τα προϊόντα.
 • Ευθύνη παραγωγού και θέματα ασφάλειας προϊόντων τα οποία αφορούν παραγωγούς και διανομείς.

Οι Υπεράκτιες εταιρείες

Συνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί, εγκαθιδρυθεί, σε ξένες δικαιοδοσίες. Αξιοποιώντας τις εκτενείς επαγγελματικές μας επαφές και διασυνδέσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομική υποστήριξη στο σχηματισμό και σύσταση υπεράκτιας εταιρείας εκτός Κύπρου, σε ανταγωνιστικές τιμές, σε όλες σχεδόν τις αλλοδαπές δικαιοδοσίες.

Μέσω του δικτύου των έμπιστων συνεργατών μας, το γραφείο μας λειτουργεί ως “one stop shop”, που εκτείνεται έξω από την κυπριακή δικαιοδοσία για ενσωμάτωση και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων για τους πελάτες που επιζητούν ένα συγκεντρωτικό έλεγχο των διεθνών φορολογικών δομών και φυσικά σκοπός μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων στόχων των πελατών μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσης καθοδήγηση καθ’ όλη τη διαδικασία, προσφέροντας υπηρεσίες για την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και συναλλαγές επί ακινήτων/ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ασφαλιστικά Μέτρα

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ).
Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία), ή να ρυθμιστεί προσωρινά μια κατάσταση, γι’αυτό κι ο νόμος ορίζει ρητά, ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση.

Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση (αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ).

Ο σκοπός των ασφαλιστικών μέτρων είναι :

 • Να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμίαάρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ)άρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ, ή
 • Να ρυθμιστεί μια κατάστασηάρ.682 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ

Φορολογικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξανδρος Αλεξιάδης και Συνεργάτες με την πολυετή εμπειρία, που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο, κατά το οποίο ο διοικούμενος αντιμετωπίζει ζητήματα επιβολής κύριου και πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων, και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και ειδικότερα σε θέματα σχετικά που σχετίζονται με την  Επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που αποτελεί τον τρόπο, από το οποίο αντλεί το Κράτος χρήματα ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Το φορολογικό καθεστώς είναι δυναμικό, συνεχώς αλλάξει με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες ιδιαίτερα αναφορικά με τον τρόπο προστασία του από την αυθαιρεσία της Διοικήσεως κατά την επιβολή τους.

Ειδικότερα χειριζόμαστε θέματα σχετικά με:

 • Την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών εντός της Διοικήσεως (ενώπιον της Διευθύνσεως Επίλυσης Διαφορών), απαραίτητων πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
 • Την άσκηση προσφυγών προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση των αποφάσεων περί επιβολής των κύριων και πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
 • Την άσκηση αιτήσεων με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής των φόρων και των δασμοφορογικών επιβαρύνσεων.
 • Την ποινική κάλυψη των φορολογουμένων για ποινικές εμπλοκές από μη καταβολή φόρων
 • Την ποινική κάλυψη των φορολογουμένων για ποινικές εμπλοκές από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Πλειστηριασμός / E-Auction

 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο
 • Έρευνα σχετικά με την ύπαρξη μίσθωσης του ακινήτου
 • Αξιολόγηση των νομικών κινδύνων που ελλοχεύουν
 • Δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, κατάθεση της εγγυοδοσίας
 • Υποβολή προσφοράς και παρακολούθηση της πλειοδοτικής διαδικασίας
 • Καταχώριση-μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο
Καλέστε μας Για ενημέρωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής στο Δικηγορικό Γραφείο μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προσφέρουμε Νομική Προστασία

Προσφέρουμε απόλυτη νομική προστασία σε Εσάς. Όσον αφορά τα ποινικά δικαστήρια της Ελλάδας, ως δικηγορικό γραφείο έχουμε αξιοσημείωτη παρουσία σε κορυφαίες υποθέσεις που απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια τη Δικαιοσύνη ενώ βρέθηκαν στο επίκεντρο κοινής γνώμης. Νομική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα 365 ημέρες το χρόνο. Με περισσότερα από 15 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής.

"Πλειστηριασμός: Νομική Υποστήριξη Οδηγίες για Πλειστηριασμό Συχνές ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ…

Απαντήσεις για τον Πλειστηριασμό.

Γιατί χρειάζομαι τη υποστήριξη και υπηρεσίες ενός δικηγόρου;

Ο δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει τον υποψήφιο ακόμα σε όλες τις διαδικασίες ακόμα και σε προγενέστερο στάδιο. Δηλαδή κατά την αναζήτηση του ακινήτου ενώ με τις κατάλληλες συμβουλές να προβεί στην ορθότερη επιλογή.

Για παράδειγμα είναι πολύ συχνό φαινόμενο να εκπλειστηριάζονται χωριστά τα ποσοστά συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου σε ένα ακίνητο (πχ. χωριστά το 50% και χωριστά το άλλο 50%) ή να εκπλειστηριάζεται χωριστά η ψιλή κυριότητα και χωριστά η επικαρπία.

Παράλληλα ζητήματα παρουσιάζονται όταν εκπλειστηριάζονται ταυτόχρονα περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποθηκευτικοί χώροι, που όμως αποτελούν ενιαίο λειτουργικό όλον ως ακίνητο, με συνέπεια να μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα την επόμενη μέρα του πλειστηριασμού.

Η συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι σημαντική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αναμένεται να ανακύψουν κατά τη δήλωση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πλειστηριασμό, κατά την υποβολή των προσφορών αλλά και μετά την κατακύρωση του ακινήτου. Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο δικηγόρος ορίζεται ως αντίκλητος, δηλ. ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνίας του υποψήφιου πλειοδότη.

Κρίσιμη είναι ακόμα η έρευνα και η ενημέρωση του εκάστοτε υποψηφίου για τις νομικές διαδικασίες που μπορεί να εκκρεμούν και να επηρεάζουν το κύρος του πλειστηριασμού (πχ. έλεγχος για τυχόν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής).

Απαιτείται έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο;

Με την κατακύρωση του ακινήτου και την καταβολή του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, ο τελευταίος μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο ‘’καθαρό’’ όπως συχνά λέγεται, δηλ. απαλλαγμένο από τα βάρη (π.χ. υποθήκη).
Συγκεκριμένα, αντίθετα με ότι συμβαίνει στις συνήθεις αγοραπωλησίες, ο υπερθεματιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξάλειψη οποιασδήποτε υποθήκης, προσημείωσης ή κατάσχεσης βάρυνε το ακίνητο πριν τον πλειστηριασμό, αποδεσμευόμενος από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Αυτό, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος υπερθεματιστής μπορεί να παρακάμψει τον νομικό έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος και στην περίπτωση απόκτησης ενός ακινήτου μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Κι αυτό διότι ελλοχεύουν άλλοι νομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επί του ακινήτου.
Για παράδειγμα, τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα (π.χ. δουλεία οίκησης), πέραν της υποθήκης και της προσημείωσης, δεν αποσβένονται με τον πλειστηριασμό αλλά εξακολουθούν να βαρύνουν το ακίνητο.

Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο να διεκδικείται από τρίτο πρόσωπο, ή να είναι αντικείμενο μακροχρόνιων δικαστικών διενέξεων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκτήσει ο δυνητικός υπερθεματιστής το ακίνητο και στη συνέχεια τρίτος να το διεκδικήσει από αυτόν.
Είναι εξίσου πιθανό, το ακίνητο να έχει απαλλοτριωθεί και ο αγοραστής να μην αποκτήσει ποτέ κυριότητα σε αυτό.
Δηλαδή, ακριβώς επειδή ο πλειστηριασμός αποτελεί έναν παράγωγο τρόπο κτήσης (δηλαδή ο υπερθεματιστής το αποκτά από τον οφειλέτη και στην ουσία αποκτά το δικαίωμα που είχε ο οφειλέτης στο ακίνητο), στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε πράγματι στην κυριότητά του το ακίνητο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια της κυριότητας από τον αγοραστή-υπερθεματιστή.
Για το λόγο αυτό, η ενδελεχής έρευνα στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του υποψηφίου πλειοδότη.

Τι γίνεται όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο ως κατοικία;

Σύνηθες ζήτημα που μπορεί να ανακύψει και να απαιτεί συμβουλευτική υποστήριξη από δικηγόρο, είναι αυτό της μίσθωσης.

Οι μισθώσεις, πλην των άνω 9ετίας επαγγελματικών, δεν καταχωρούνται στο Υποθηκοφυλακείο.

Στην περίπτωση αυτή μίσθωσης ακινήτου όπου δεν ασκείται επιχείρηση, ο υπερθεματιστής δεν μπορεί να αποβάλλει το μισθωτή, εφόσον η μίσθωση καταρτίστηκε σε χρόνο προγενέστερο της κατάσχεσης, με αποτέλεσμα να υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή.

Ωστόσο, εάν η μίσθωση καταρτίστηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της κατάσχεσης, ο υπερθεματιστής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση σε προθεσμία ενός μήνα από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης.

Με την καταγγελία αυτή η μίσθωση λύεται σε δύο μήνες.

Ποια είναι η τύχη της μίσθωσης όταν είναι επαγγελματική;

Ειδικά για ακίνητο μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης προβλέπεται ότι ο υπερθεματιστής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε η μίσθωση λύεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την καταγγελία.
Στην περίπτωση δηλαδή της επαγγελματικής μίσθωσης ο νέος κτήτορας του ακινήτου δεν υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, όπως συμβαίνει με τη μίσθωση κατοικίας, αλλά έχει τη δυνατότητα μετά την πάροδο δύο μηνών να εκτελέσει άμεσα την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης κατά του μισθωτή και να τον αποβάλει από το μίσθιο

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να μου παρέχει ένας εξειδικευμένος δικηγόρος στην αγορά ακινήτων μέσω πλειστηριασμού;

 • Αναζήτηση ακινήτου για λογαριασμό του Πελάτη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά το στάδιο της αναζήτησης του ακινήτου
 • Έρευνα σχετικά με την ύπαρξη μίσθωσης του ακινήτου
 • Δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, κατάθεση της εγγυοδοσίας
 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο
 • Αξιολόγηση των νομικών κινδύνων που ελλοχεύουν
 • Υποβολή προσφοράς και παρακολούθηση της πλειοδοτικής διαδικασίας με διαρκή έλεγχο των τεκταινόμενων
 • Καταχώριση- μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού;

Προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα πρέπει να καταβάλλετε ως εγγυοδοσία ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς.
Η καταβολή της εγγύησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τρεις εργάσιμες μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, πρακτικά δηλαδή την τελευταία Παρασκευή πριν την Τετάρτη ή Πέμπτη που διενεργείται ο πλειστηριασμός

Είναι ασφαλές να καταβάλλω το ποσό της εγγυοδοσίας που απαιτείται προκειμένου να συμμετάσχω στον πλειστηριασμό;

Το ποσό κατατίθεται σε ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό που τηρεί ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (δηλ. ο συμβολαιογράφος).
Εφόσον τελικά το ακίνητο δεν κατακυρωθεί σε εσάς, το ποσό που είχατε καταβάλλει ως εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο λογαριασμό σας από το συμβολαιογράφο.

Ποια είναι η διαδικασία της πλειοδοσίας και η χρονική διάρκεια του πλειστηριασμού;

Η χρονική διάρκεια του πλειστηριασμού, ορίζεται εκ του νόμου σε 4 ώρες.

Παρ’ όλα αυτά δίνεται δυνατότητα παράτασης αυτής της χρονικής διάρκειας κατά 5 λεπτά στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει προσφορά κατά τη χρονική διάρκεια του τελευταίου λεπτού της κανονικής χρονικής διάρκειας του 4ώρου.

Αν κατά τη χρονική διάρκεια του τελευταίου λεπτού της επιπλέον χρονικής διάρκειας του 5λέπτου δεν υποβληθεί προσφορά τότε ο πλειστηριασμός θεωρείται λήξας.

Αν όμως υποβληθεί προσφορά τότε δίνεται εκ νέου παράταση 5λεπτών, με την ίδια τερματική συνθήκη.

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός παρατάσεων ο οποίος μπορεί να δοθεί είναι 24, ήτοι 2 ώρες μετά το πέρας της αρχικά ορισμένης χρονικής στιγμής λήξης της κανονικής χρονικής διάρκειας του 4ώρου.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η τερματική συνθήκη εκάστου 5λέπτου διατηρείται ως εξής:

 • Αν κατά τη χρονική διάρκεια του τελευταίου λεπτού της επιπλέον χρονικής διάρκειας του 5λέπτου δεν υποβληθεί προσφορά τότε ο πλειστηριασμός θεωρείται λήξας
 • Αν όμως υποβληθεί προσφορά τότε δίνεται εκ νέου παράταση 5λεπτών, με την ίδια τερματική συνθήκη.
 • Στο 24  πεντάλεπτο, 2 ώρες μεταγενέστερα της χρονικής στιγμής λήξης, ακόμα και αν υπάρξει προσφορά στη χρονική διάρκεια του τελευταίου λεπτού, δεν δίνεται επιπλέον παράταση και ο πλειστηριασμός θεωρείται λήξας.

 

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διαδικασία της πλειοδοσίας είναι αρκετά αγχωτική για το μέσο χρήστη, καθώς απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά, εμπειρία και εξοικείωση.

Για το λόγο αυτό, και προκειμένου ο μέσος πλειοδότης να αισθανθεί ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι συνετό να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος θα του παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτώ το ακίνητο που εκπλειστηριάζεται;

Πρόκειται για μία δυνατότητα που παρέχει ο νόμος και που δεν είναι ευρέως γνωστή.
Ο δικαστικός επιμελητής που συντάσσει την έκθεση κατάσχεσης οφείλει να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού (δηλ. στο συμβολαιογράφο που διενεργεί τον πλειστηριασμό), σημείωμα στο οποίο θα ορίζονται οι ημέρες και ώρες επίσκεψης για τους πιθανούς πλειοδότες του ακινήτου, το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.
Η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πλειοδότη πραγματοποιείται με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή.

Επιβαρύνομαι με κάποια επιπλέον έξοδα πέρα από το ποσό που θα καταβάλλω για την κατακύρωση του ακινήτου (δηλ. το πλειστηρίασμα);

Μετά την κατακύρωση του ακινήτου, ο δικηγόρος αναλαμβάνει τη μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της τοποθεσίας του ακινήτου ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, εάν η περιοχή ανήκει στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τη μεταγραφή ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη. Για τη μεταγραφή απαιτούνται τα σχετικά έξοδα. Αναλόγως εάν πρόκειται για Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο τα έξοδα διαφέρουν, ωστόσο για τις ανάγκες ενός κατά προσέγγιση υπολογισμού, τα έξοδα μεταγραφής υπολογίζονται ως εξής: 5 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ 24% επί της αξίας του τιμήματος εάν πρόκειται για Υποθηκοφυλακείο και 6 τοις χιλίοις συν ΦΠΑ εάν πρόκειται για Κτηματολόγιο. Τέλος, ο υπερθεματιστής βαρύνεται με:

 • το φόρο μεταβίβασης στην αρμόδια ΔΟΥ, που υπολογίζεται σε 3% επί της αξίας του τιμήματος. Σε αυτό προστίθεται ποσοστό 3% επί του φόρου μεταβίβασης υπέρ του οικείου Δήμου.
 • την αμοιβή του συμβολαιογράφου, που υπολογίζεται αναλογικά επί της αξίας της συναλλαγής, και συγκεκριμένα 0,8% έως τις 120.000 ευρώ, ενώ για άνω από αυτό το ποσό η αναλογική αμοιβή μειώνεται σταδιακά. Στην αμοιβή του συμβολαιογράφου θα προστεθεί ΦΠΑ ύψους 24%.

Πότε μπορεί ο υπερθεματιστής να εγκατασταθεί στο ακίνητο;

O πλειστηριασμός αποτελεί νόμιμο τίτλο κτήσης της κυριότητας. Αυτό σημαίνει ότι με την μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεματιστής αποκτά αυτοδικαίως και την κυριότητα του ακινήτου. Ωστόσο, η νομή στο ακίνητο, δηλαδή η δυνατότητα να το κατέχεις και να το χρησιμοποιείς, δεν αποκτάται αυτοδικαίως από τον υπερθεματιστή. Συνεπώς, εφόσον ο προηγούμενος κύριος (κατά του οποίου στρεφόταν ο πλειστηριασμός) δεν παραδίδει εκουσίως την νομή, θα πρέπει να λάβει χώρα αναγκαστική εκτέλεση και συγκεκριμένα βίαιη αποβολή του προηγούμενου κυρίου με τη χρήση δικαστικού επιμελητή.